GODZINA Z WYCHOWAWCĄ - TECHNIKUM - 4

L1 (12 IX 2019): Lekcja organizacyjna (wybór samorządu, plan pracy, sprawy różne).

Nowy projekt wychowawczy: "Rozpoznajemy problemy wychowawcze warte zainteresowanie".
Wychowawca proponuje zestaw tematów, odbywa się losowanie ucznia, który wybiera temat do przygotowania na kolejną lekcję. Formy prezentacji do wyboru: Power Point, bristol, ... . Do zdobycia 10 pkt.

L2 (19 IX 2019): Zasady funkcjonowania uczniów w szkole (regulaminy, kwestie bezpieczeństwa, praktyki zawodowe …).

L3 (26 IX 2019): W obliczu życiowych wyborów.

L4 (3 X 2019): Praca klasy nad gazetką fotograficzną Nasza przestrzeń lokalna.

(10 X 2019): Uroczystość otwarcia pracowni esportowej i podsumowanie grantu "Patio dla klasy". L5 (17 X 2019): Moje zasoby (zdolności, zainteresowania, predyspozycje)..

L6 (24 X 2019): Zagrożenia związane ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

L7 (31 X 2019): Pamięć o zmarłych i jej znaczenie dla żyjących ... .

L8 (7 XI 2019): Hate over (wobec mowy nienawiści).

L9 (14 XI 2019): Analiza bieżących spraw klasy (frekwencja, oceny, działania)..

L10 (28 XI 2019): Film jako istotny przekaz kulturowy (F. Coppola Czas Apokalipsy)

L11 (5 XII 2019): Analiza ocen i frekwencji - bieżące sprawy klasy .

L12 (12 XII 2019): Co podpowiada rynek pracy?.

L13 (19 XII 2019): Wigilia klasowa.

L14 (16 I 2020): Podsumowanie pracy po I semestrze.

L15 (23 I 2020): Planowanie jako istotny element skutecznego działania.

L16 (6 II 2020): Jak segregować śmieci?

L17 (27 II 2020): System oświaty w mojej ocenie. Co dała mi szkoła? Co ja dałem szkole?

L18 (5 III 2020): Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

L19 (26 III 2020): Rozmowy indywidualne z uczniami w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej..

L20 (2 IV 2020): Ankieta dotycząca losów absolwentów. Konsultacje indywidualne.

-->