JĘZYK NIEMIECKI KLASA 2 A LICEUM

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, sprawy różne).

Wie hast du deine Sommerferien verbracht?
Czas Perfekt i zasady jego konstruowania.

P.d. Zad. 1., 2. s. 8 i odpowiadające im zadania z Arbeitsbuch.

L2 (5 IX 2019): Feste. Święta i uroczystości.

Cel lekcji:
Opis świąt i uroczystości oraz związanych z nim działań (np. ubieranie choinki, wręczanie prezentów itd.)
Kryteria sukcesu: 1. Wymieniam święta oraz uroczystości.
2. Informuję, w którym miesiącu się odbywają lub podaję konkretną datę.
3. Opisuję krótko czynności i działania związane z przebiegiem świąt.
4. Wyjaśniam, które święta są szczególnie ważne w Polsce.
5. Informuję, gdzie młodzież obchodzi urodziny i dlaczego.
6. Prowadzę dialog z kolegą na temat prezentów, które są w modzie i wyjaśniam dlaczego akurat te prezenty są modne oraz zadaję pytania dotyczące kwestii noclegu po urodzinach i potrafię na takie pytanie odpowiedzieć.

L3 (10 IX 2019): Termine.

1. Potrafię podać nazwy miesięcy.
2. Znajomość liczebników porządkowych w mianowniku.

P.d.
- podr., s. 9, zad. 1-3, 4-5;
- ćw., s. 9, zad. 1-4.

L4 (12 IX 2019): Von wann bis wann? Podawanie dat dziennych i terminów od do.

Praca na bazie ćw. s. 9 w książce i w ćwiczeniach.

P.d. Pozostałe ćwiczenia z L i A.

L5 (17 IX 2019): Geschenke: was - wem? Prezenty - co komu?

1. Zapisz na tablicy od kiedy do kiedy trwają tegoroczne ferie zimowe.
2. Zapisz liczebniki porządkowe od 19. do 21. w mianowniku. 3. Dowiedz się od wybranej osoby z klasy, kiedy się urodziła, następnie poinformuj o tym klasę i przy okazji podaj datę swoich urodzin. 4. S. 9, zad. 5.

Daty - ćwiczenie utrwalające: praca w parach (lista A i lista B)

P.d. Ćw. 1-3. Z podr. CD.

UWAGA! TECZKA Z MATERIAŁAMI (NUMERACJA)

L6 (19 IX 2019): Wünsche zu bestimmten Gelegenheiten. Życzenia na określone okazje.

Na ocenę: co dajesz i komu w związku z określoną okazją.
1. Daję bratu plecak.
2. On daje siostrze telefon komórkowy.
3. Ona podarowuje dzieciom zabawki.
4. My dajemy naszemu ojcu krawat.
5. Co podarowujesz swojemu przyjacielowi z okazji urodzin.

Jeśli dopełnienie celownikowe i biernikowe jest rzeczownikiem, najpierw dajemy dopełnienie celownikowe, a następnie biernikowe.

P.d. S. 11 A, zad. 4-7. Redagowanie życzeń. L7 (24 IX 2019): Karneval in Köln.

1. Ta książka należy do mnie.
2. Komu gratulujesz?
3. Pomagam mojej mamie przy gotowaniu.
4. Jak ja Panu, tak Pan mi.
5. Kupię mojemu bratu komputer.
L8 (26 IX 2019): Einladung.

Cel lekcji: krótki opis karnawału z zastosowaniem przyimków łączących się wyłącznie z celownikiem oraz przyimków łączących się tylko z celownikiem oraz przyimków łączących się tylko biernikiem.
Kryteria sukcesu:
1. Buduję krótkie zdania opisujące moją aktywność w czasie karnawału.
2. Stosuję przyimki łączące się tylo z celownikiem oraz tylko z biernikiem.

P.d. Lehrb. s. 12, zad. 3B i 4 / Arb. s. 12, zad. 3 i 4.

L8 (26 IX 2019): Einladung.

Dialogi - reakcje na zaproszenie (ścieżka nr 11).

P.d. Zredagować zaproszenie wg zad. 5, s. 13.

L9 (1 X 2019): Przygotowanie do testu.

L10 (3 X 2019): Test sprawdzający nr 1.

L11 (8 X 2019): Verkehrsmittel.

L12 (10 X 2019): Nach Amsterdam?

1. Wypisz na tablicy wszystkie środki transportu, które znasz.
2. Zbierz w klasie informacje, kto czym podróżuje chętnie i dlaczego (zapytaj w języku niemieckim dwie osoby).
3. Przedstaw zebrane informacje i następnie powiedz o sobie: czym podróżujesz często, a czym nie lubisz jeździź i dlaczego
4. Zapytaj, jak możesz dojechać najlepiej do Berlina.
5. Wyjaśnij rozmówcy, jak może dotrzeć do Paryża.

P.d. A19, ćw. 1, 3, 4; L19, ćw. 4. L13 (15 X 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (test do rozdziału nr 1).

Poprawa 22 X - obowiązuje wszystkich. Jeśli ktoś, kto otrzymał bdb, dostanie trójkę, ta trójka nie zostanie wpisana, a uczeń dostanie jednego plusa, za czwórkę otrzyma dwa plusy (albo na jego życzenie zostanie wpisana czwórka). Uczeń, który otrzymał dop, jeśli ponownie otrzyma dop, może zażyczyć sobie wpisu tej dwójki lub otrzyma jednego plusa. Itp.

Wykonano zad. 1, 2 z Wiederholung.
P.d. ćw. utrwalające z A.

L14 (17 X 2019): Ćwiczenia utrwalające (przygotowanie do poprawy testu).

L15 (22 X 2019): Test poprawkowy do rozdziału nr 1.

L16 (24 X 2019): Komparativ und Superlativ in verschiedenen Situationen (ein Ausflug nach München).

W oparciu o ćw. 3 z A s. 19 - praca w parach i konstruowanie analogicznych zdań ze stopniem wyższym.
W kolejnej fazie N rzuca ogólny temat, np. SCHULE, NATUR, BERUF, FAHRZEUGE, ... .
Para sama proponuje przymiotnik i przeprowadza krótki dialog, np.
SCHULE
- Geschichte ist interessant.
- Ja, aber Chemie ist noch interessanter.

P.d.
1. Opanować konstrukcje z lekcji.
2. Arb. s. 19, ćw. 6 (również wymowa i tłumaczenie).

L17 (29 X 2019): In der Stadt. W mieście.

L18 (31 X 2019): Wie komme ich zum Bahnhof? Dialoge mit dem Partner.

P.d. Dialogi w Raciązu.
Wir sin in Raciąż. Wie komme ich zur Apotheke?
... L19 (5 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (poprawkowej).

L20 (12 XI 2019): Hinweise. Wskazówki.

P.d. Podr. zad. 4, 5. Ćw. zad. 3, 4, 5.

L21 (14 XI 2019): Dialoge auf der Straβe (Imperativ).

Imperativ:
1. Kup! ..............!
2. Jedźcie! ...............!
3. Niech Pan skręci! ..................!
4. Weź! ....................!
5. Weźcie! ...................!
6. Jedź! ..................!

1. Kauf(e)! 2. Fahrt! 3. Biegen Sie ab! 4. Nimm! 5. Nehmt! 6. Fahr(e)!

P.d. Przygotować się do dialogów, które toczą się w mieście i dotyczą dróg dojścia.

L22 (26 XI 2019): Das Wetter. Pogoda.

S. 22, zad. 1, 2. / Arb. s. 22, zad. 1, 2, 3. Przyswajanie leksyki dotyczącej pogody.
P.d. Arb. zad. 4, 5, 6.

L23 (28 XI 2019): Die schönste Jahreszeit in meiner Stadt (ein Kommentar zu den Fotos).

1. Opisz rozmówcy ze Szwajcarii drogę dojścia od szkoły do dworca.
2. Zapytaj, jak dojdziesz do przystanku i gdzie się znajduje apteka.
3. Zapytaj, czy w mieście jest jakiś szpital i czy jest także policja.
4. Na pytanie poprzednie udziel stosownej odpowiedzi.
5. Opisz rozmówcy drogę dojazdu od Cedrobu do szkoły.
6. Opisz dzisiejszą pogodę.

Praca w parach lub trójkach: grupy wybierają zad. 7. z A lub 6. z L.

L24 (3 XII 2019): Feriengrüße. Pozdrowienia z wakacji.

Na ocenę:
1. Podaj siedem przymiotników opisujących pogodę.
2. Zapisz trzy czasowniki określające zjawiska atmosferyczne.
3. Opisz dzisiejszą pogodę.
4. Odpowiedz na maila lub dokonaj wyboru zdjęcia opisującego daną porę roku i odrzuć dwa zdjęcia.

R6, zad. 1, 2 (podr.)/ zad. 1, 2 (ćw.)

P.d. Podr. zad. 3, (ochotnicy zad. 4) / Ćw. zad. 3, 4.

L25 (5 XII 2019): Wir schreiben eine Postkarte.

Sprawdzenie:
1. Leksyka: a) tłumaczenie P-D: morze, góra, rzeka, drzewo, krajobraz,
b) tłumaczenie D-P: das Gebirge, der See, die See, der Weg, der Wald,
c) tłumaczenie P-D: od tygodnia, od miesiąca, od roku, za rok, za godzinę.
2. Odpowiedzi na pytania: - Was ist die Weichsel? Was ist die Tanne? Was ist der Dschungel? Was sind Rysy? Was ist der Baikal? 3. Opis pogody dzisiejszej.
Realizacja tematu: zad. 7 z ćw. (uzupełnianie luk w tekście na widokówce).
Podr. zad 6 - redagowanie tekstu na widokówce wg wytycznych.

Na następnej lekcji uczeń otrzyma analogiczną instrukcję jak w ćw. 6., ale z większą liczbą poleceń.

L26 (10 XII 2019): Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie (leksyka).

Zredaguj pocztówkę:
a) gdzie jesteś,
b) jak długo tu jesteś,
c) z kim jesteś,
d) co tam robisz (cztery informacje),
e) co jeszcze planujesz (dwie informacje),
f) kiedy wracasz,
g) czym wracasz.

P.d. Zad. 6 i 7, s. 24.

L27 (12 XII 2019): Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie (gramatyka).

Na ocenę zad. z ćw. s. 24.
L28 (17 XII 2019): Test sprawdzający nr 2.

L29 (19 XII 2019): Reservierung.

Praca w grupach. Ustalanie kryteriów suckesu. Przerywnik - dialog (ćw. zad. 5, ścieżka nr 3).

L30 (7 I 2020): Omówienie testu do rozdziału nr 2.

L31 (9 I 2020): Dialoge im Hotel.

Zad. 5 w podr. na ocenę (w parach).

L32 (14 I 2020): Reisen im Test. Opinie o podróżach.

Podr. s. 29, zad. 1.

P.d. Ćw. s. 29, zad. 2-5.

L33 (16 I 2020): Gespräche über einen Aufenthalt in einem Hotel.

A29, zad. 3-7.
P.d. Podr. s. 29, zad. 3-6.

L34 (21 I 2020): Traumreise. Wymarzona podróż.

L35 (23 I 2020): Was hast du vor / während / nach der Reise gemacht? Co robiłeś przed podróżą / w czasie / po podróży.

Na ocenę:
1. Poinformuj, co ostatnio kupiłeś.
2. Powiedz, dokąd pojechałeś w czasie ostatnich wakacji i kogo odwiedziłeś.
3. Przekaż informację, czy zarezerwowałeś pokój jednoosobowy czy dwuosobowy czy wieloosobowy.
4. Poinformuj, gdzie spędziłeś ostatni weekend i co tam robiłeś.
5. Powiedz, o której godzinie wróciłeś wczoraj do domu.

P.d. Ćw. s. 30, zad. 5, 6, 7. Na ocenę to, co wynika z tematu.

L36 (28 I 2020): Sommerferien. Wakacje.

Na ocenę:
Zad. 5, 6, 7 z ćw. s. 30.

P.d. Zad. 1-5 z ćw.

L37 (30 I 2020): Meine letzten Sommerferien. Moje ostatnie wakacje.

Wypowiedź w oparciu nr 5 z podr.

L38 (4 II 2020): Extrem Reisen. Podróże ekstremalne.

Na ocenę: wypowiedź o ostatnich wakacjach (czas Perfekt).

P.d. Zadania z ćw. oraz redagowanie pocztówki.

L39 (6 II 2020): Reiseangebot. Oferta podróży.

Karktówka
1. Opisz swoje ostatnie wakacje. Twoja wypowiedź powinna się składać z co najmniej dziesięciu zdań.
2. Podaj formy Partizp Perfekt czasowników: kaufen, hören, fotografieren, steigen, verbringen, übernachten, fahren, liegen, baden, kennenlernen.
3. Z pięcioma podanymi wyżej czasownikami zbuduj zdania w czasie Perfekt w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Realizacja tematu
Podr. s. 32, zad. 5 (wybór oferty podróży i odpowiedzi na cztery pytania).
Omówiono dokładnie pierwszy tekst.

L40 (25 II 2020): Czas Perfekt (wnioski z analizy kartkówki).

Praca w grupach pod kierunkiem uczniów pełniących rolę nauczycieli. Bazą są zadania z kartkówki.

Z każdej grupy losowany jest uczeń. Wylosowani uczniowie wykonują zadania na tablicy. Plusy otrzymuje uczeń, który wykonał poprawnie zadania oraz jego "nauczyciel".

Zadania sprawdzające efekty pracy grup:
Napisz:
1. Dokąd pojechałeś w czasie wakacji.
2. Co kupiłeś w czasie wakacji.
3. Kogo odwiedziłeś.
4. Gdzie nocowałeś.
5. Z kim spacerowałeś.
6. Kogo poznałeś.

Na następnej lekcji najpierw ponowny zapis sześciu zdań i krótka kontynuacja działania.

L41 (27 II 2020): Beschwerde. Skarga.

C.d. pracy nad czasem Perfekt. Tłumaczenie.
1. On pojechał wczoraj w góry.
2. Ona kupiła w sklepie plecak.
3. On odwiedził w czasie wakacji swoich dziadków.
4. Oni nocowali w hotelu trzygwiazdkowym.
5. Ona spacerowała długo ze swoim przyjacielem.
6. Poznaliśmy w górach słynnego aktora.

P.d. Cztery wybrane ćw. z podr. i cztery wybrane ćw. z ćw..

L42 (3 III 2020): Ein Beschwerdebrief. Pismo zażaleniowe.

L43 (5 III 2020): Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie (leksyka).

L44 (10 III 2020): Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie (gramatyka - czas Perfekt).

L45 (26 III 2020): Röcke oder Hosen? Spódnice czy spodnie?

L46 (31 III 2020): Gespräche über die Klamotten.

Praca w pliku: zdal-2aniem-003-klamotten

L47 (2 IV 2020): Was ist trendy? Co jest modne?

L48 (7 IV 2020): Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym (ćwiczenia).

P.d. Ćw. s. 39, zad. 5, 6.
Przygotować sprawdzian w formie quizu, uczniowie też mogą.

L49 (16 IV 2020): Ein gutes Team. Zgrany zespół.

Quizizz.

L50 (21 IV 2020): Wie bist du und wie ist dein Freund (Charaktereigenschaften). (Zoom, Messenger, Dysk Google, Quizizz).

Jeszcze raz poszerzony quizizz.

L51 (23 IV 2020): Freundschaft. Przyjaźń.

Podr. zad. 1a, 2, 3.
L52 (28 IV 2020): Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.

Analiza p.d. - ćwiczenia z podr.
Analiza pliku 004
Praca w formularzu - Wie bist du und wie ist dein Freund?

formularz 001: wie bist du und wie ist dein Freund

Konsultacje - ostatnie 15' (analiza maili oraz indywidualne ustalenia - Piotr W.) L53 (30 IV 2020): Schönheitsikonen. Ikony piękna.

L54 (5 V 2020): Ein Schönheitsideal (odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym - ćwiczenia).

I Na ocenę:
- wybrane ćwiczenia,
- czytanie - wymowa,
- tłumaczenie.
- quizzizz - za dobry wynik ocena może być podniesiona.

II Realizacja tematu:
Tekst Schönheitsideal - następnie formularz 002 Dein Schönheitsideal formularz 002 Dein Schönheitsideal

L55 (7 V 2020): Kleiderkauf. Zakup ubioru.

I Termin testu (19 V 2020).
II Krótki test na testportal.
III Realizacja tematu.

L56 (12 V 2020): Sieh mal das Kleid! Kleiderkauf (Dialoge). Zobacz tę sukienkę! Kupno ubrań (dialogi). (Zoom, testportal.pl, Messenger).

Sprawdzenie p.d. (jedno ćw. ze wskazanych można było pominąć).
Podr. s. 43, zad. 4 - dokument Google 006 (w końcówce lekcji uczniowie wykonywali zad. 6. z podr.)
P.d. Wszystkie zad. z ćw. Tłumaczenie i płytka.

L57 (14 V 2020): Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie.

L58 (19 V 2020): Test sprawdzający do rozdziału nr 4 (Personen, Adjektiv).

L59 (21 V 2020): Wnioski z analizy testu do rozdziału nr 4 (tesportal.pl). W drugiej części lekcji konsultacje indywidualne.

Podano temat 60.

P.d. Ćw. zad. 1-4.

L60 (26 V 2020): Einkaufen. Robienie zakupów.

L61 (28 V 2020): Die Deutschen essen immer gesünder. Und die Polen? Niemcy jedzą coraz zdrowiej. A Polacy?

Komentowanie danych z tekstu o odżywianiu Niemców.
Rozmowa o odżywianiu Polaków.
Dialogi w parach - wg schematu z ćw. 5.
Praca w formularzu 004 - zad. 8. z ćw. (p.d.)

L62 (2 VI 2020): Wo kaufst du ein? Gdzie robisz zakupy?

I Sprawdzenie znajomości konstrukcji z ostatnich lekcji:
1. Jesteś sprzedawcą:
a) zapytaj klienta, czego sobie życzy,
b) ile kostek masła chce,
c) poinformuj, że ryby są świeże,
d) zapytaj, czy klient ma jeszcze jakieś życzenie,
e) poinformuj, ile wynosi wszystko razem (125 Euro).
2. Jesteś klientem:
a) poproś o ser żółty (ok. 500 gramów), twaróg (250 gramów),
b) zapytaj, czy owoce i warzywa są świeże,
c) zapytaj, ile kosztują winogrona i gruszki,
d) poproś o dwa kilo jabłek,
e) powiedz, że to już wszystko.

II Realizacja tematu lekcji:
1. Miejsca robienia zakupów (ćw. 1).
2. Rozumienie ze słuchu (ćw. 2, 3).
3. Końcówki przymiotnika bez rodzajnika.

III P.d. z podr. 1-4, z ćw. 1-4.

L63 (4 VI 2020): Odmiana przymiotnika bez rodzajnika.

L64 (16 VI 2020): Bewusst essen. Świadome odżywianie.

L65 (18 VI 2020): Was kochen wir? Co gotujemy?

L66 (23 VI 2020): Wie essen wir? Jak jemy?-->