GODZINA Z WYCHOWAWCĄ - LICEUM - 3 B

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (wybór samorządu, plan pracy, sprawy różne).

Nowy projekt wychowawczy: "Rozpoznajemy problemy wychowawcze warte zainteresowanie".
Wychowawca proponuje zestaw tematów, odbywa się losowanie ucznia, który wybiera temat do przygotowania na kolejną lekcję. Formy prezentacji do wyboru: Power Point, bristol, ... . Do zdobycia 10 pkt.

L2 (10 IX 2019): Planowanie swojej przyszłości - co mogę zrobić dziś, aby miało to korzystny wpływ na moje życie.

L3 (17 IX 2019): Wybór przedmiotów maturalnych - wybór ważny i decydujący o przyszłości.

L4 (24 IX 2019): Znaczenie TIK we współczesnym świecie.

L5 (1 X 2019): Przestrzeń cyfrowa: jej mocne strony i zagrożenia.

L6 (8 X 2019): Zagrożenia związane ze stosowaniem papierosów elektronicznych.

Film

L7 (15 X 2019): O roli edukacji w rozwijającym się świecie.

L8 (22 X 2019): Bogactwo kulturalne naszej okolicy - miejsca szczególnie ważne (od Torunia, poprzez Płock, po Opinogórę i Gołotczyznę).

LL9 (29 X 2019): Jednostka a zbiorowość - wzajemne oddziaływanie w różnych sytuacjach społecznych.

1. Analiza scen filmowych (np. motyw wypędzenia Jagny ze wsi).
2. Pytania, jakie nasuwa analiza scen:
- które jednostki są zazwyczaj wyrzucane poza krąg i atakowane?
- kiedy następuje moment kryzysowy i gromada podejmuje decyzję o pozbyciu się jednostki?
- kogo statystycznie częściej pozbywa się zbiorowość: kobiet czy mężczyzn?
- w jakiej mierze można usprawiedliwić działanie gromady, a w jakim stopniu takie usprawiedliwienie nie jest możliwe?
3. Wnioski z analizy wybranych scen:
- wiele z tych mechanizmów dotyczy obecnie mniejszych zbiorowości, gdzie również można odnaleźć te same mechanizmy (odrzucony zostaje ten, kto z jakiegoś powodu naraża się zbiorowości, jest indywidualistą, jest inny, zagraża swoim postępowaniem wpływowej grupie, nie ma obrońców),
- zwraca uwagę fakt, że nikt nie oskarża mężczyzn, z którymi wiązała się Jagna, natomiast ofiarą tej sytuacji jest tylko kobieta.

L10 (5 XI 2019): Bezpieczeństwo na drogach.

1. Ankieta.
2. Dyskusja.
3. Wnioski.
L11 (12 XI 2019): Hate over (wobec mowy nienawiści).

L12 (26 XI 2019): Jakie znaczenie mają polskie mity narodowe?.

L13 (3 XII 2019): Co dalej? Warszawska Mapa Akademicka 2020/2021.

Zastępstwo (3 XII 2019): Analiza bieżących spraw wychowawczych (oceny, frekwencja, ...).

L14 (10 XII 2019): Co dziś można zrobić dla swojej przyszłości? Moje zainteresowania i moja wizja zawodu (reklama).

L15 (21 XII 2019): Wigilia w polskiej tradycji.

L16 (7 I 2020): Talent a praca, pasja a zapotrzebowanie rynku (analiza list zawodów preferowanych).

L17 (21 I 2020): Podsumowanie pierwszego semestru - wnioski do dalszej pracy.

L18 (28 II 2020): Akcje charytatywne i wolontariackie oraz ich znaczenie w różnych kontekstach.

L19 (4 II 2020): Jak segregować śmieci?

L20 (25 II 2020): Jaki wpływ może mieć planowanie na skuteczność naszych działań?

L21 (3 III 2020): Sylwetka mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" - patrona szkoły.

Praca w małych grupach:
Znajdźcie w zasobach internetowych źródła, które potwierdzą tezę, że postać majora Dobrzańskiego ciągle intyguje i budzi emocje. Zapiszcie nazwę strony, tytuł tekstu i autora wypowiedzi. Zanotujcie również krótkie fragmenty, które zobrazują powyższą tezę. L22 (10 III 2020): Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

L23 (26 III 2020): Rozmowy indywidualne z uczniami w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

1. Co was niepokoi?
2. Jak gospodarujecie czasem?
3. Co z motywacją do rozwoju osobistego?
Nie musicie głośno odpowiadać na te pytania. Zastanówcie się nad nimi i odpowiedzcie sobie.

Jak według was powinna wyglądać tegoroczna matura?

-->