Wojna i współczesność lekcje live

L116 (11 III 2020): Wojna i okupacja w kulturze i literaturze.

Podr. s. 128.

1. Przedstawienie sytuacji ukazanej w rozdziale.
2. Wyjaśnienie, na czym polega proces zlagrowania i czy są jakieś sytuacje, które pokazują, że jednak Tadek lub inni bohaterowie nie ulegli całkowitemu zlagrowaniu.
3. Wskazanie we fragmencie przykładu techniki behawioralnej i opis językowych sposobów funkcjonowania tej techniki.
4. Wskazanie przykładu reifikacji i opis językowych sposobów funkcjonowania tego procesu.
5. Zaproponowanie tytułu do rozdziału i argumentacja.

L117 (11 III 2020): Skąd zło? Pytania o przyczyny wojny.

Podr. s. 132.

L118 (25 III 2020): Podsumowanie twórczości Tadeusza Borowskiego.

Podr. s. 137.

L119 (25 III 2020): Czy nam postawią [...] nad grobem krzyż? Głos pokolenia wojennego.

Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie (s. 169)

Zapiski w pliku 002.

L120 (26 III 2020): Analiza i interpretacja wiersza Pokolenie K. K. Baczyńskiego

Podr. s. 169.

L121 (26 III 2020): Katastrofizm w poezji wojennej (Krzysztof Kamil Baczyński, Ten czas.

Podr. s. 174.

L122 (30 III 2020): Miłość w cieniu apokalipsy (Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia).

Podr. s. 179.

L123 (30 III 2020): Interpretacja porównawcza wiersza Elegia o...[chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i utworu Lament świętokrzyski.

Podr. Ptdz, s. 173.

P.d. Zad. 1-4 wszyscy; zad. 5. rozsz.

L124 (1 IV 2020): Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - podsumowanie.

Analiza wpisów w pliku 002.

L125 (1 IV 2020): Interpretacja wierszy miłosnych K. K. Baczyńskiego na tle liryki romantycznej i młodopolskiej.

Podr. s. 182.

L126 (2 IV 2020): Długi szereg nędzarzy… . Świadectwo rzeczywistości łagrowej w utworze Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Podr. s. 199.

L127 (2 IV 2020): Nigdy już nie będę dla nich pracował… Heroizm w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Podr. s. 205.
P.d. zad. 1-6, s. 208-209.

L128 (6 IV 2020): Czy człowieczeństwo można ocalić w każdych warunkach? Inny świat oraz inne teksty kultury.

L129 (6 IV 2020): Analiza arkusza matury próbnej (operacje na tekście).

Omówiono tekst nr 1.

L130 (8 IV 2020): Interpretacja wiersza Tamaryszek Zbigniewa Herberta.

Dokończenie analizy części testowej (tekst nr 2).

Praca w pliku 005.

L131 (8 IV 2020): Motywy poprzez epoki (całościowe powtórzenie materiału).

Należy omówić wskazany motyw na przykładzie co najmniej jednego tekstu literackiego związanego z epoką. Epok jest 10.
Przy jednej epoce, dla której motyw jest charakterystyczny i jest z nią szczególnie związany - należy opracować trzy teksty literackie.
Do tego trzeba dorzucić przy wybranych trzech epokach trzy teksty kultury inne niż literackie i je zinterpretować.
W przypadku braku obecności motywu w danej epoce, należy się skonsultować z nauczycielem.
Motyw cierpienia.
Motyw miłości.
Motyw śmierci.
Motyw przyrody.
Motyw ojczyzny.
Motyw rodziny.
Motyw Boga.
Motyw wroga.
Motyw przyjaźni.
Motyw przedmiotu.
Motyw zła.
Motyw artysty.

P.d. Krall, s. 151 - zapoznać się z fr.

L132 (15 IV 2020): Wnioski z analizy matury próbnej CKE (rozprawka).

L133 (15 IV 2020): Wnioski z analizy matury próbnej CKE (interpretacja wiersza).

L134 (16 IV 2020): Interpretacja porównawcza (wnioski z analizy matury próbnej CKE).

L135 (16 IV 2020): Wypowiedź argumentacyjna (wnioski z analizy matury próbnej CKE).

L136 (20 IV 2020): Rozbijanie starych form… . Obraz ponowoczesnego społeczeństwa w Tangu Sławomira Mrożka.

Podr. NZTZC s. 280.
1. Przemiany obyczajowe w Europie począwszy od lat 60. (rewolucja seksualna - odrzucenie tradycyjnej moralności wynikającej z zasad chrześcijańskich, które zakazywały seksu przedmałżeńskiego, nie akceptowały wolnych związków; eksponowana wartość to wolność osobista, której konsekwencją była swoboda obyczajowa i laicyzacja życia).
2. Co wpłynęło na powstanie dramatu Mrożka Tango?
a) z pewnością echa rewolucji obyczajowej w Europie,
b) ale też sytuacja polityczna w Polsce - styl sprawowania władzy przez ekipę Władysława Gomułki - tzw. dyktatura ciemniaków (termin Stefana Kisielewskiego, publicysty "Tygodnika Powszechnego".
3. Interpretacja didaskaliów do aktu I (tekst s. 23; podr. NZTZC s. 284, zad. 1.) - objaśnianie scensu scenografii jako alegorii sytuacji społecznej; wskazywanie elementów tradycji i nowoczesności).
- bałagan, rozmemłanie, pomieszanie staroświeckości z pseudonowoczesnością;
- staroświecki wózek dziecięcy, zakurzona suknia ślubna ciotki, a jednocześnie trampki, ... .
4. Praca z fr. spektaklu teatralnego.
Fr. spektaklu teatralnego w reż. J. Jarockiego
Zad. 1. Opisz formułę teatru zaproponowaną w spektaklu (sposób obecności widzów, układ sceny, ...) - jaki to ma wpływ na odbiór sztuki i jej interpretację?
Zad. 2. Czego dowiadujemy się o relacjach panujących w rodzinie Artura? Kto jest kim i jaką rolę odgrywa w rodzinie?
Zad. 3. Jaką rolę odgrywają przedmioty pojawiające się w dramacie Mrożka i obecne również w analizowanym fr. spektaklu? >br> L137 (20 IV 2020): Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei… . Dramat różnych racji ideowych (Tango Sławomira Mrożka).

L138 (22 IV 2020): Tylko władza da się stworzyć z niczego…. Tango jako parabola polityczna.

Fr. spektaklu w reż. Macieja Englerta
Fr. od 1h 35' do końca (ok. 10'). Plik ... .

L139 (22 IV 2020): Projekcja spektaklu Tango w reż. Macieja Englerta.

L140 (23 IV 2020): Motywy poprzez epoki (analiza prac w plikach na Dysku Google).

L141 (23 IV 2020): Podsumowanie pracy w całym cyklu.