Andrzej Stasiuk Miejsce - scenariusz lekcji

Cele lekcji poświęconej opowiadaniu Miejsce Andrzeja Stasiuka

1. Poznanie funkcji czasu i przestrzeni w tekście narracyjnym.
2. Orientacja w świecie akcji utworu (Beskid Niski).
3. Rola pamięci i proces rekonstrukcji tego, co nie istnieje.

Kryteria sukcesu

1. Uczeń interpretuje sytuację przedstawioną w utworze, operując pojęcia czasu, przestrzeni, pamięci, narracji i rekonstrukcji.
2. Opisuje specyfikę wydarzeń ukazanych w utworze (rozumie rolę pamięci rekonstruującej proces budowy cerkwi).
3. Uczeń dokonuje interpretacji wybranego fragmentu opowiadania Miejsce.

      Wprowadzenie do pracy nad Miejscem Andrzej Stasiuka może stanowić mapa geograficzna. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie rejonu Beskidu Niskiego. Stara się uruchomić rozmowę o przeszłości tego obszaru (kultura łemkowska, ...).

   

   

Powrót na stronę główną SCENARIUSZE LEKCJI