Test do antyku - wersja A

1. Wskaż, który ze starożytnych filozofów głosił zasadę rozumnego dążenia do szczęścia. Największym dobrem był brak cierpienia, doznawanie przyjemności duchowej i intelektualnej:
A - Epikur,
B - Platon,
C - Sokrates,
D - Arystoteles.

2. Podstawą cnoty, która daje szczęście i pożytek, jest wiedza; mądrość polega na uświadomieniu sobie własnej niewiedzy; szczęście, cnota i rozum są nierozłączne. Są to poglądy:
A - Arystotelesa,
B - Sokratesa,
C - Demokryta z Abdery,
D - Platona.

3. Wskaż autora stwierdzenia, że materia składa się z atomów.
A - Platon,
B - Demokryt z Abdery,
C - Sokrates,
D - Marek Aureliusz.

4. Określ, kto jest autorem powiedzenia „carpe diem" („chwytaj dzień”).
A - Horacy,
B - Arystoteles,
C - Sofokles,
D - Homer.

5. Rozpoznaj, o którym bohaterze mowa: pokonał swojego ojca, objął władzę nad światem. Bał się przepowiedni głoszącej, że pokona go własny syn:
A - Kreon,
B - Zeus,
C - Kronos,
D - Ikar.

6. Rozstrzygnij, na czyim weselu wybuchła kłótnia o złote jabłko. Chodzi o ucztę weselną:
A - Tetydy,
B - Afrodyty,
C - Hery,
D - Ateny.

7. Wskaż, kto według wierzeń greckich był stwórcą ludzi, nauczył ich wiedzy o świecie i rzemiosła.
A - Zeus,
B - Kronos,
C - Prometeusz,
D - Dedal.

8. Wykryj poprawną odpowiedź: „Mimesis to pojęcie oznaczające...”:
A - sztukę naśladowczą,
B - antyczny gatunek literacki - wiersz o kunsztownej formie,
C - część poematu,
D - wyszukany środek stylistyczny.

9. Rozpoznaj gatunek literacki charakteryzujący się zwięzłością, zaskakującą puentą, często dowcipną:
A - tragedia antyczna,
B - pean,
C - dytyramb,
D - epigramat.

10. Oceń, czy gromowładny Zeus to przykład:
A - epitetu stałego,
B - przenośni,
C - patosu,
D - porównania homeryckiego.

11. Był jednym z twórców dramatu greckiego. W jego sztukach przeważały partie chórowe z koryfeuszem. Akcje wiodło dwóch solistów. Do najsłynniejszych jego utworów należy tragedia o Prometeuszu.
A - Ajschylos,
B - Sofokles,
C - Homer,
D - Tespis.

12. Oceń, czy zwrot „nić Ariadny” oznacza:
A - piękną, drogą tkaninę,
B - wskazówkę w trudnym zadaniu,
C - niespodziewaną przeszkodę,
D - niewolę, kajdany.

13. Wyjaśnij przenośne znaczenie wyrażenia „koń trojański”:
A - duża, oryginalna rzeźba,
B - podstęp,
C - niezwykle cenny ogier,
D - przestępstwo, zły uczynek.

14. Wskaż poprawną odpowiedź: „Sofokles jest autorem...”
A - Medei, Elektry,
B - Króla Edypa, Antygony,
C - Iliady, Antygony,
D - Poetyki.

15. Dobierz prawdziwe zakończenie zdania: „Iliada opisuje...”
A - dzieje wojny trojańskiej od sporu o złote jabłko i sądu Parysa aż do upadku Troi,
B - ostatni rok wojny trojańskiej od kłótni Achillesa z Agamemnonem,
C - porwanie Heleny i dziesięcioletnią wojnę,
D - dzieje Parysa.

16. Ustal, czy fragment

      „I tak jak gwiazda wśród innych gwiazd, gdy noc letnia zapada,
      Gwiazda wieczorna, co wschodzi najpiękniej na ciemnych niebiosach -
      Tak połyskiwał grot włóczni, którą potrząsał Achilles..."

to przykład:
A - inwokacji,
B - inwersji, czyli przestawni,
C - porównania homeryckiego,
D - powtórzenia.

17. Rozpoznaj, z jakiego utworu pochodzi cytat:
      „Lecz ani się domyślał, żem ja popod brzuchy
      Wełnistych tryków moje powsadzał druhy!" .
A - Iliady Homera,
B - Odysei Homera,
C - mitu o Tezeuszu,
D - Antygony Sofoklesa.

18. Dobierz poprawne zakończenie zdania: Mit o Dedalu i Ikarze opowiada o ...
A - walce ojca z synem,
B - braku rozwagi u młodych ludzi,
C - powstaniu nowego rodu i miasta,
D - egzotycznej podróży w nieznane.

19. Wskaż nazwę, którą określamy wiek VIII p.n.e.:
A - wiek epiki,
B - wiek liryki,
C - wiek dramatu,
D - wiek filozofów.

20. Ustal poprawną definicję archetypu:
A - pradawne, niezmienne wyobrażenia tkwiące w świadomości każdej społeczności,
B - mityczny potwór o kilku głowach,
C - bohater mityczny o nadludzkiej sile,
D - niesympatyczny człowiek.

21. „Ojciec Dzeus wagę wziął złotą, unosząc szale do góry,
 I na nie rzucił dwa losy, wyrokujące o śmierci -"

Wskaż, czyj los opadł do Hadesu:
A - Achillesa,
B - Hektora,
C - Parysa,
D - Ikara.

22. Określ, jak nazywamy sprzeczność między świadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją:
A - konfliktem tragicznym,
B - ironią tragiczna,
C - tragedią antyczną,
D - tragikomedią.

23. Wskaż poprawne stwierdzenie: „Po kłótni z Agamemnonem Achilles włączył się do walki, bo...”
A - chciał zdobyć sławę,
B - Agamemnon wydał mu taki rozkaz,
C - Zeus mu to nakazał,
D - mścił się za śmierć przyjaciela - Patroklosa.

24. Określ, ktore z poniższych stwierdzeń należy przypisać Horacemu:
A - „non omnis moriar” ("nie wszystek umrę"),
B - „myślę, więc jestem”,
C - „kości zostały rzucone”,
D - „przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.

Model odpowiedzi do wersji A

Test do antyku - wersja B

Newsletter Icon
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi matury z języka polskiego. Przyciskając "Zapisuję się", akceptujesz naszą politykę prywatności
andreasl@poczta.onet.pl