Lektury język polski przed maturą

Lektura obowiązkowa język polski

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
2) Homer, Odyseja (fragmenty);
3) Horacy – wybrane utwory;
4) Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
6) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
7) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
8) Jan Kochanowski, wybrane psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47, tren IX, X, XI, XIX, Odprawa posłów greckich;
9) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
10) Daniel Naborowski, wybrane wiersze;
11) William Szekspir, Makbet;
12) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
13) Adam Mickiewicz, Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III;
14) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
15) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
16) Bolesław Prus, Lalka;
17) Adam Asnyk, wybrane wiersze;
18) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
19) Jan Kasprowicz, wybrane wiersze;
20) Stanisław Wyspiański, Wesele;
21) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
22) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
23) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Józef Czechowicz;
24) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
25) wybrane wiersze następujących poetów: Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
26) Albert Camus, Dżuma;
27) George Orwell, Rok 1984;
28) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
29) Antoni Libera, Madame;
30) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
31) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
32) wybrane utwory okresu stanu wojennego;
33) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Wojciecha Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Lektura uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela.

PANEL LEKCYJNY 2020/2021

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ