BLOG POLONISTA LIVE

23 grudnia 2020

Ratujmy celownik liczby mnogiej

celownik
Książka Tomasa Sedlacka (pisownia spolszczona) Ekonomia dobra i zła jest publikacją zadziwiającą. Odnoszę wrażenie, że moża ona trafić bardziej do polonistów i filozofów niż ekonomistów, chociaż nie chciałbym nie docenić tych ekonomistów, którzy mają lub miewają zacięcie humanistyczne.
Więcej o książce napiszę w kolejnych akapitach, natomiast w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem dotyczący poprawności wymowy, jako że miałem przyjemność wysłuchania audiobooka Ekonomia dobra i zła. I tu pojawia się kwestia poprawności wymowy celownika liczby mnogiej. Z zadziwiającą konsekwencją lektor mówi: "zdarzenią" zamiast "zdarzeniom", "rynką" zamiast "rynkom" itd. Lektor (zresztą znakomity - Paweł Kleszcz) uporczywie i bardzo wyraziście stosuje tego rodzaju formy, które w pewnym okoliczościach semantycznych mogą powodować deformację znaczeń konstrukcji zdaniowych.
_______________________________________________

18 lipca 2020

Lekcje z Tyrmandem

tyrmand
Leopold Tyrmand i jego Dziennik 1954 to prawdziwa gratka dla innowacyjnych, kreatywnych i odważnych polonistów, którzy mają świadomość swojego wpływu intelektualnego i moralnego na młodzież i którzy są gotowi bronić podstawowych wartości - tych, o których pisał Tyrmand: wolności (słowa, wyznania, światopoglądu, ...), odpowiedzialności, podmiotowości, kreatywności ... . Tu zawieśmy rozważania i zaprośmy do spotkania z Tyrmandem:
- Leopold Tyrmand i jego Dziennik 1954 - interpretacja
- Lekcja z Tyrmandem.
_______________________________________________

25 czerwca 2020

Nauczanie zdalne

nauczanie zdalne Nauczanie zdalne odsłoniło wiele prawd o polskiej edukacji i choćby z tego powodu jest doświadczeniem bezcennym. Widać wyraźnie, że nauczyciele w zdecydowanej większości radzą sobie technologicznie z wyzwaniem, przynajmniej w szkołach średnich. Problemem pozostała kwestia znalezienia jakiejś równowagi między oczekiwaniami pedagogów a możliwościami percepcyjnymi uczniów.
_______________________________________________

24 czerwca 2020

Co czyta młodzież?

    To jedno z bardziej frustrujących pytań. Oczywiście frustracje odnoszą się do polonistów, nie do uczniów, którzy w dużej części nie czytają wiele, a w pewnej, minimalnej - mają własne preferencje, które nijak się mają do lektur szkolnych.
    To wszystko jest - rzecz wiadoma - prawdą oczywistą. A drugą prawdą oczywistą jest fakt, że od praczasów żadna ekipa rządząca nie czyni nic, żeby w tym zakresie coś zmienić. Owszem, pewne próby są podejmowane. Ale systemowo nie zadziało się nic, co stanowiłoby zaczątek poszukiwania porozumienia z potrzebami czytelniczymi młodzieży.
_______________________________________________


AUTORZY Z KANONU LEKTUR
KSIĄŻKI SPOZA KANONU
EPOKI CHRONOLOGICZNIE
MATERIAŁY DLA POLONISTÓW
Scenariusze lekcji
Testy
Karty pracy
Rozwiązania metodyczne