Robert J. Schoenberg Al Capone

Al Capone - powieść Robert J. Schoenberga

      Historia pełna jest barwnych postaci, dynamicznych charakterów, ich szokujących występków. Zupełnie podobnie rzecz się ma w przestrzeni literatury.
      Al Capone to postać tego rodzaju, że jej istnienie w świadomości następnych pokoleń zatarło granicę między historią a literaturą, filmem czy w ogóle kulturą, gdyż ów gangster włoski, zamieszkały w Chicago, stał się pewnego rodzaju uniwersalnym symbolem, fascynującą legendą i tym, co się w ostatnim czasie zwykło określać mianem ikony popkultury.
      Co zatem spowodowało, że w przestrzeni kultury masowej pojawiła się owa fascynacja przestępcą? Jakie cechy jego osobowości i które elementy biografii przyciągnęły uwagę mas?
      Robert J. Schoenberg udziela na te pytania precyzyjnej i barwnej odpowiedzi, pokazując zarazem cechy typowe ludzi tego rodzaju: fizyczną siłę, poczucie wyższości (rozdmuchane ego), brak hamulców, które powściągnęłyby odruch zabijania. Ale przy tym wszystkim odsłania autor mechanizmy rządzące światem polityki i biznesu w czasach prohibicji, cofając się czasami o dziesięciolecia lub stulecia, by przypomnieć początki funkcjonowania społeczeństwa np. w Chicago. Historia człowieka pokazana jest więc w szerszej perspektywie, jako efekt pewnych przemian społecznych i mentalnych, zmian w systemie wartości i stylu życia.
      Ameryka lubi takie historie, jak właśnie ta: o synu szwaczki i fryzjera, którzy opuścili Neapol w poszukiwaniu lepszego życia czy po prostu chleba. A ich syn staje się kimś wielkim. Nieważne, że był wielkim przestępcą - epitet jest tu ważniejszy.

Powrót na stronę ROBERT J. SCHOENBERG