Ambicja i jej wpływ na losy bohatera

Uwagi na temat wypracowaniw o wpływie ambicji na losy bohaterów

      Przypomnijmy, jak wygląda polecenie dotyczące redagowania wypracowania na maturze z języka polskiego.

Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.
• W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.
• W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np.: historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).
• Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Temat 1.
Wpływ ambicji na dalsze losy bohaterów.
W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego
• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
• wybranych kontekstów.

Temat 2.
?

      Powyższy temat może (ale nie musi) być doprecyzowany, jeśli chodzi o wskazanie konkretnej lektury z listy lektur obowiązkowych.

PRZYKŁADOWE WYPRACOWANIE BEZ WSKAZANIA TEKSTU
Wpływ ambicji na losy bohatera

PRZYKŁADOWE WYPRACOWANIE ZE WSKAZANIEM NA LALKĘ BOLESŁAWA PRUSA
Wpływ ambicji na losy bohateraPowrót na stronę JAK PISAĆ WYPRACOWANIE