Bohaterowie w poszukiwaniu pomysłu na życie

Wypracowanie o pomysłach na życie bohaterów Wesela

      Przypomnijmy, jak wygląda polecenie dotyczące redagowania wypracowania na maturze z języka polskiego.

Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.
• W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.
• W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np.: historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).
• Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Temat 1.
Bohaterowie w poszukiwaniu pomysłu na życie.
W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego
• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
• wybranych kontekstów.

Temat 2.
?

      Powyższy temat może (ale nie musi) być doprecyzowany, jeśli chodzi o wskazanie konkretnej lektury z listy lektur obowiązkowych. Zatem niniejsza propozycja dotyczy ostatecznie takiego tematu:

Bohaterowie w poszukiwaniu pomysłu na życie.
W pracy odwołaj się do:
Wesela Stanisława Wyspiańskiego
• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
• wybranych kontekstów.

PRZYKŁADOWE WYPRACOWANIE
Bohaterowie Wesela Wyspiańskiego w poszukiwaniu pomysłu na życie.Powrót na stronę JAK PISAĆ WYPRACOWANIE