Matura z języka polskiego w obecnej formule

Matura w dotychczasowej formule

W zakresie matury pisemnej trzeba mieć opanowane dwie umiejętności:
- redagowanie rozprawki,
      lub
- interpretacja tekstu poetyckiego.
      Oczywiście arkusz maturalny zawiera również test sprawdzający umiejętność rozumienia czytanego tekstu oraz sprawność wykonywania operacji na tekście (np. streszczanie), ale tu do zdobycia jest tylko 20 pkt, podczas gdy przy rozprawce lub interpretacji - 50 pkt.
      Chcesz się przygotować dobrze do matury? Zatem nigdy nie zaczynaj od czytania ściąg, streszczeń, opracowań. Zrób to później! Najpierw musisz się sam zmagać z tekstem poetyckim lub fragmentami tekstu prozatorskiego lub dramatycznego. Bez tego sukcesu nie będzie. Trzeba się trochę pomęczyć, jak przy wszystkim.
      Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej i przygotowujesz się do matury, zachęcam Cię do rozsądnego korzystania z tej strony: zbierz swój materiał, zastanów się, co sam masz do powiedzenia odnośnie danego tekstu - potem konfrontuj.
      W zakładkach znajdziesz autorów, teksty interpretowane, informacje o epokach itd.

Matura pisemna z języka polskiego w obecnej formule


Czego można się spodziewać na maturze z języka polskiego w maju 2022 roku?
Strona MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO