Obraz epoki pozytywizmu - scenariusz lekcji

Pozytywizm - obraz epoki

      Proponowane niżej punkty zostały zredagowane do materiału podręcznikowego Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.1. s. 266-271.

      Propozycja pracy nr 1

      Podajemy uczniom punkty i pracujemy fazami. Robimy stop-klatkę np. po 5 minutach i prosimy o omówienie lub zadajemy pytanie kontrolne.

1. Nazwa epoki w Polsce i w Europie.
2. Czas trwania pozytywizmu i problem zazębiania się pozytywizmu i Młodej Polska.
3. Istotne fakty kształtujące oblicze pozytywizmu:
a) "noc postyczniowa",
b) akt uwłaszczeniowy przeprowadzony przez cara Aleksandra II w 1864 r. i jego skutki.
4. Porównanie pozytywizmu i romantyzmu w sferach:
a) społeczno-politycznej,
b) ideowej,
c) w obszarze sztuki.
5. System wartości i wynikające z niego hasła pozytywistów:
a) praca organiczna,
b) praca u podstaw,
c) scjentyzm.
6. Istotne problemy społeczne podejmowane przez twórców pozytywizmu:
a) emancypacja kobiet,
b) asymilacja Żydów,
c) sytuacja chłopów (zwłaszcza sytuacja dzieci chłopskich).
7. Osiągnięcia polskiego pozytywizmu:
a) rozwój pracy,
b) coraz większe znaczenie nauki polskiej,
c) częstsze wprowadzanie zasad pragmatyki i praktycyzmu zamiast myślenia romantycznego,
d) przełamywanie tabu obyczajowego i wprowadzanie do literatury nowych tematów.

Propozycja pracy nr 2

      Przeredagowujemy powyższe punkty na kryteria sukcesu. Oczywiście trzeba by to rozbić na dwie jednostki lekcyjne.Powrót na stronę SCENARIUSZE POZYTYWIZM