Cyprian Norwid
Bema pamięci żałobny-rapsod

Cele lekcji i kryteria sukcesu lekcji z Norwidem

      Cel lekcji

Sformułowanie refleksji na temat roli Józefa Bema w historii Europy oraz interpretacja symboliki obrzędów pogrzebowych przywołanych w tekście, a także wyjaśnienie znaczenia odniesień biblijnych w tekście i wyjaśnienie symboliki korowodu ludzkości.

      Kryteria sukcesu (propozycja I):

1. Przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące losów generała Józefa Bema dotyczące ziem polskich i Węgier oraz Turcji.
2. Wyjaśniam, do jakich obrzędów odwołuje się Norwid i przedstawiam symbolikę elementów tych obrzędów.
3. Potrafię określić cel przywołania różnych obrzędów pogrzebowych.
4. Wyjaśniam symbolikę "murów Jerycha".
5. Omawiam symbolikę korowodu ludzkości.

      Kryteria sukcesu (propozycja II) 1. Wskazuję te elementy wiersza, które kreują wizerunek Bema jako rycerza.
2. Przywołuję wizerunki rycerzy ukazanych w Iliadzie (Achilles i Hektor) i charakteryzuję bohaterów, zwracają uwagę na środki stylistyczne służące kreacji postaci.
3. Streszczam wydarzenia związane z Rolandem.
4. Porównuję wizerunki postaci.Powrót na stronę CYPRIAN NORWID