Literatura wojny i okupacji na lekcjach języka polskiego