Andrzej Stasiuk Miejsce - scenariusz lekcji

Cele lekcji poświęconej opowiadaniu Miejsce Andrzeja Stasiuka

1. Poznanie funkcji czasu i przestrzeni w tekście narracyjnym.
2. Orientacja w świecie akcji utworu (Beskid Niski).
3. Rola pamięci i proces rekonstrukcji tego, co nie istnieje.

Kryteria sukcesu

1. Uczeń interpretuje sytuację przedstawioną w utworze, operując pojęciami czasu, przestrzeni, pamięci, narracji i rekonstrukcji.
2. Opisuje specyfikę wydarzeń ukazanych w utworze (rozumie rolę pamięci rekonstruującej proces budowy cerkwi).
3. Uczeń dokonuje interpretacji wybranego fragmentu opowiadania Miejsce.

Scenariusz lekcji - Miejsce Andrzeja Stasiuka

Rola kontekstów w interpretacji opowiadania Miejsce Andrzeja Stasiuka

Kontekst geograficzny i historyczny

      Wprowadzenie do pracy nad Miejscem Andrzej Stasiuka może stanowić mapa geograficzna. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie rejonu Beskidu Niskiego. Stara się uruchomić rozmowę o przeszłości tego obszaru (kultura łemkowska, monarchia habsburska - do 1918 roku tereny należały właśnie do Habsburgów).
      Opowiadanie Miejsce pojawia się w zbiorze Opowieści galicyjskie (1995). Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt, że zbiór był owocem bezpośredniej konfrontacji Andrzeja Stasiuka z Galicją zamieszkiwaną w swoim czasie przez Ukraińców, Łemków, Żydów czy też tzw. Bojków. Pisarz odbył niezwykłą podróż, która się silnym bodźcem twórczym.
      Tak się już dzieje w przestrzeni kultury, że artyści są szczególnie uwrażliwieni na miejsca, które poddane zostały presji czasu i historii. Dawna Galicja pozostała wspomnieniem po okresie powojennych przesiedleń. Stąd pilna potrzeba przywrócenia jej do istnienia w innym wymiarze.(Scenariusz jest w trakcie redagowania. Zmiany wprowadzamy na bieżąco. Zdopingował nas do tego pan Paweł D., któremu za maila serdecznie dziękujemy).

Powrót na stronę główną SCENARIUSZE WSPÓŁCZESNOŚĆ