Droga

Motyw drogi w literaturze i sztuce

Symbolika drogi

droga

      Droga jest symbolem życia utożsamianego z dążeniem do celu, jak również z określonym postępowaniem. Wędrówka człowieka jest rezultatem jego sprzeniewierzenia się Bogu, stanowi w pewien sposób wyraz natury człowieka, który przez sprzeniewierzenie się Bogu skazany zostaje na opuszczenie strefy komfortu - czyli raju i rozpoczyna egzystencję w przestrzeni cierpienia.

Homo viator czyli człowiek wędrujący

      Ten topos jest jednym z najczęstszych w kulturze. O ile w świecie mitów greckich dominuje motyw wędrówki indywidualnej, o tyle w Starym Testamencie podstawową rolę odgrywa motyw wędrówki narodu wybranego do Ziemi Obiecanej.

Powrót na stronę MOTYWY SYMBOLE PROBLEMY ALFABETYCZNIE