Księga

Księga w literaturze

Symbolika księgi

      W języku greckim słowo „biblion” znaczyło „księga”.
      Księga stała się w kulturze jednym z najważniejszych symboli. Symbolizuje wiedzę i mądrość, źródło życia. Jest też powiązana z symbolem drogi (wędrówka wewnętrzna pozwala gromadzić doświadczenia). Słowo „księga” oznacza w przestrzeni chrześcijańskiej Biblię.

Powrót na stronę MOTYWY SYMBOLE PROBLEMY ALFABETYCZNIE