Piekło

Motyw piekła w kulturze

Piekło - topos przyciągający wyobraźnię

      W kulturze europejskiej topos piekła ma szczególny charakter. Obraz wyjątkowych udręk, wiecznej męki, dojmujacej kaźni był niezwykle często eksploatowany przez sztukę średniowiecza, ale jednocześnie stanowił on narzędzie kształtowania wyobraźni i postaw ludu poprzez kazania.

Obraz piekła w Boskiej Komedii Dantego

      Obraz piekła - odpowiadający średniowiecznym wyobrażeniom - naszkicował Dante w Boskiej Komedii, napisanej u początków XIV stulecia.
      Narrator-autor odbywa wędrówką rozpoczynającą się od piekła. Według wyobrażeń średniowiecznych piekło znajduje się pod ziemią.
      Przewodnikiem bohatera-narratora jest sam wielki Wergiliusz, ceniony przez Dantego poeta rzymski.

Piekło na obrazie Domenico di Michelino Dante i trzy królestwa

      W bardzo plastyczny sposób całościową wizję wędrówki przedstawił Domenico di Michelino na obrazie Dante i trzy królestwa.

pieklo-michelino-dante-i-trzy-krolestwa


Motywy piekła w literaturze XX wieku

      Egzystencjalizm odsłaniał absurdalność istnienia zmierzającego nieuchronnie ku śmierci i nicości. Świadomość istnienia - wyróżniająca byt ludzki spośród innych bytów - obarczona jest lękiem. Rzeczywistość międzyludzka pełna jest konfliktów - piekło to inni (J.P.Sartre). Człowiek jest sam, nie ma ponad nim żadnych autorytetów, posiada ponadto wolność. To wszystko jednak powinno stać się podstawą do próby nadania życiu sensu poprzez wybór postawy odpowiedzialności.

Powrót na stronę MOTYWY SYMBOLE PROBLEMY TEMATY