Słowo

Słowo w literaturze

Symbolika słowa

      Słowo - symbol kreacji.
      Biblia pokazuje stwarzanie świata poprzez słowo, które stało się narzędziem kreacji. Słowo wykorzystał Bóg także do nazywania tego, co stworzył: „I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.” (Rdz 1,5). Istotę aktu pierwotnej kreacji ujął doskonale św. Jan (Ewangelia wg św. Jana 1,1-3):

Na początku było Słowo
A Słowo było u Boga
I Bogiem było Słowo.

      Bóg i Słowo tworzą jedność, bo świat – w wizji biblijnej - powstał z woli Boga i poprzez moc słowa.
Powrót na stronę MOTYWY SYMBOLE PROBLEMY