Syzyf

Syzyf jako archetyp i symbol

      Syzyf toczy nieustannie kamień. Kiedy kamień znajduje się już na szczycie, spada ponownie i praca musi być rozpoczęta po raz kolejny. I tak w nieskończoność. Wtoczenie kamienia na szczyt wydaje się być osiągnięciem celu, ale jakiż to cel został osiagnięty, jeśli pracę trzeba wykonywać od początku? Cel absurdalny i eliminujący swoją celowość.

Syzyf
kluczowy archetyp egzystencjalizmu