Zło

Unde malum? - Skąd zło?

      Stary Testament wskazuje, że przyczyną zła jest aktywność szatana, a proweniencję tegoż stanowi zbuntowany anioł. Zatem zło jest konsekwencją odwrócenia się od Boga, buntu, pójścia własną drogą. Człowiek - sprowokowany przez szatana - poszedł tą właśnie drogą.
      Wg św. Augustyna (filozofa wczesnego średniowiecza) zło jest przejawem braku dobra. Zdaniem autora Wyznań Bóg jest twórcą wszystkiego, więc zło jest poniekąd konsekwencją aktu stwórczego, ale też jest wynikiem istnienia wolnej woli, zaprojektowanej dla człowieka. A wolna wola powoduje, że człowiek może czynić dobro, ale też jest w stanie czynić zło. Zatem lepiej jest, aby człowiek posiadał ową wolnę, nawet za cenę czynienia zła. Świat dobry, ale bez wolnej woli byłby w takim Boskim projekcie pozbawiony sensu.


Powrót na stronę MOTYWY SYMBOLE PROBLEMY ALFABETYCZNIE