Sytuacja seniorów ukazana w Chłopach Reymonta a seniorzy dziś

Sytuacja ludzi starych ukazana w Chłopach Reymonta a współczesne problemy seniorów

Jak społeczeństwo powinno traktować seniorów?

      Do zadania edukacyjnego uczniowie powinni być w jakiejś mierze przygotowani. Chodzi o znajomość przede wszystkim tych rozdziałów, w których pojawiają się odniesienia do sytuacji ludzi starych oraz zgromadzenie w ramach pracy domowej informacji na temat problemów seniorów we współczesnym świecie.
      Zadanie edukacyjne może składać się w zasadzie z dwóch zagadnień i może przybrać taką postać, jak zaproponowano poniżej.

1. Z jakimi problemami musieli borykać się ludzie starzy ukazani w Chłopach Reymonta? Zróbcie listę tych problemów i znajdźcie odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób problemy te zostały rozwiązane oraz jakie konsekwencje miało zaniechanie tych rozwiązań?

2. W jaki sposób rozwiązywane są problemy seniorów we współczesnym świecie? Rozważcie różne obszary związane z funkcjonowaniem człowieka (np. medycyna, relacje rodzinne, zabezpieczenie socjalne, problem wykluczenia cyfrowego, ...).

Powrót na stronę ZADANIA EDUKACYJNE
->