Odmiany polszczyzny środowiskowej i zawodowej

Pojęcia: socjolekt, żargon, profesjolekt

      Socjolekt to odmiana języka używana przez określone środowisko społeczne lub zawodowe. W celu rozróżnienia, wyodrębnienia odmiana zawodowych używa się pojęcia profesjolektu.

Argotyzmy i ich podział

      Argotyzmy to wyrazy lub połączenia wyrazowe występujące tylko w obrębie socjolektu.

Zad. 1. Uporządkuj podane określenia wg schematu:
a) argotyzmy leksykalne,
b) argotyzmy semantyczne.Powrót na stronę POLSZCZYZNA