Jak napisać program wychowawczo-profilaktyczny?


      Program wychowawczo-profilaktyczny może mieć strukturę taką, jak przedstawiono poniżej:

1. Podstawy prawne programu.
2. Wstęp.
3. Wnioski z ankiet.
4. Zasoby szkoły.
5. Charakterystyka środowiska wychowawczo–profilaktycznego.
6. Sylwetka absolwenta.
7. Cele ogólne.
8. Cele szczegółowe programu.
9. Oczekiwane efekty.
10. Ewaluacja programu.
11. Zadania wychowawczo – profilaktyczne oraz harmonogram ich realizacji.

Elementy
programu wychowawczo-profilaktycznego

Wstęp
do programu wychowawczo-profilaktycznego

Sylwetka absolwenta
w programie wychowawczo-profilaktycznym

Ewaluacja
programu wychowawczo-profilaktycznegoPowrót na stronę główną polskimatura.pl