Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o chłopcu polskim

Interpretacja Elegii o chłopcu polskim

1. "Edukacja" młodego pokolenia w warunkach spełniającej się apokalipsy.
2. Znaczenia metafor:
    "haftowali [...] smutne oczy rudą krwią" - matka wyobraża sobie, co widzi jej syn: krew, ale tę rdzawą, "rudą"; nieprzypadkowo pojawia się tutaj     czasownik "haftować" - wszak podmiotem lirycznym jest kobieta, spędzająca swój czas zapewne na haftowaniu;
3. Interpretacja sensu wprowadzenia czasowników w 3. osobie liczby mnogiej.
"Oni" - to wrogowie, okupanci, odpowiedzialni za zło. To oni: "haftowali [...] smutne oczy rudą krwią", "malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg", "wyszywali wisielcami drzew płynące morze", "wyuczyli [...] ziemi twej na pamięć" (bo chłopiec musiał szukać dróg po nocach, uciekać, zapamiętywać drogi, ...), "odchowali cię w ciemności", "odkarmili bochnem trwóg".
4. Porównanie utworu z tekstem Lamentu świętokrzyskiego.
Wspólny gatunek - lament (nawiązanie do greckiej elegii).

Powrót na stronę główną
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI