Co sprawia, że ludzie zmieniają swoje życie?

Wypracowanie o przyczynach zmiany swojego życia przez bohaterów

Co sprawia, że ludzie zmieniają swoje życie?
W pracy odwołaj się do:
Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego
• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
• wybranych kontekstów.


      Człowiek w sposób instynktowny szuka strefy komfortu, przestrzeni bezpiecznej i gwarantującej ochronę przed interwencją wrogiego świata. Wynika to być może stąd, że istota życia polega na nieustannej zmianie, przed którą tak naprawdę nie ma ucieczki.
      Czym innym jest jednak nieuchronny proces zmiany w życiu człowieka, odbywający się w sposób naturalny, a czym innym - świadoma decyzja istoty ludzkiej o podjęciu zmiany.
      Przy całej niechęci Zygmunta Krasińskiego do rewolucji jako takiej, pokazał w Nie-Boskiej komedii pewną prawdę o przyczynie zmian w życiu nie tylko pojedynczego człowieka, ale całych warstw społecznych. Obóz rewolucji składał się z różnych grup zawodowych i społecznych: byli tam rzemieślnicy i chłopi, rzeźnicy, lokaje itp. Większość tych grup dostrzegła w koncepcjach Pankracego szansę na zmianę swojego życia, a przynajmniej okazję ku temu, aby się wreszcie najeść do syta i skorzystać z napitków, na które nie mieli wcześniej szans.
      Hrabia Henryk wybiera początkowo drogę życia normalnego, skupionego na rodzinie i przyziemnych sprawach. Jednakże pragnienie innego życia ciągle się w nim tliło, a zostało rozpalone przez wizję pięknej Dziewicy, która była de facto wysłanniczką piekła. Stworzona w makabryczny sposób z tego, co złe duchy mogły zebrać z cmentarnego próchna, widziana była przez Hrabiego - i tylko przez niego - jako kobieta o niezwykłej urodzie. Maria, żona Hrabiego, widziała ją taką, jaką była naprawdę. Opuszczenie rodziny zmieniło życie Męża diametralnie: żona popadła w obłęd i trafiła do szpitala dla obłąkanych. Tymczasem podążanie za Dziewicą prowadziło bohatera ku śmierci i ostatecznemu upadkowi. Zatrzymał się jednak nad przepaścią, przejrzał na oczy i dokonał kolejnej zmiany: wrócił do domu. Ale tu nie czekało na nie szczęście.


Wydruk na pracę klasową

Powrót na stronę JAK PISAĆ WYPRACOWANIE