Jak cechy osobowości mogą wpłynąć na losy człowieka?