Życie prywatne czy obowiązki wobec zbiorowości?

Wypracowanie: Życie prywatne czy obowiązki wobec zbiorowości?

      Przypomnijmy, jak wygląda polecenie dotyczące redagowania wypracowania na maturze z języka polskiego.

Życie prywatne czy obowiązki wobec zbiorowości?
W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego
• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
• wybranych kontekstów.

      Ten temat może jednak zostać ukonkretniony ze wskazaniem na utwór, do którego należ się odwołać. Przykładowe wypracowanie - link poniżej.

PRZYKŁADOWE WYPRACOWANIE
Życie prywatne czy obowiązki wobec zbiorowości? (Wesele Wyspiańskiego)Powrót na stronę JAK PISAĆ WYPRACOWANIE