Część ustna egzaminu poprawkowego z języka polskiego po klasie trzeciej


ZESTAW I

1. Przedstaw obraz obłąkanej dziewczyny i stosunek do niej innych bohaterów w balladzie Romantyczność Adama Mickiewicza.

2. Porównaj towarzystwo stolikowe i towarzystwo przy drzwiach ukazane w III części Dziadów Adama Mickiewicza.

3. Dlaczego Kordian nie osiągnął zamierzonego celu?

ZESTAW II

1. Jakie funkcje pełnią motywy młodości i przyjaźni w Odzie do młodości Adama Mickiewicza?

2. Podaj przykłady martyrologii młodzieży w III części Dziadów Adama Mickiewicza.

3. Wyjaśnij koncepcję winkelriedyzmu ukazaną w dramacie Kordian Juliusza Słowackiego.

ZESTAW III

1. Wyjaśnij koncepcję mesjanizmu ukazaną w III części Dziadów Adama Mickiewicza.

2. Czego doświadczył Kordian, wędrując po Europie?

3. Jak Juliusz Słowacki ocenia swoją ojczyznę i rodaków w Grobie Agamemnona?

Wersja edytowalna doc części ustnej