Matura z języka polskiego

Na stronie znajdują się następujące materiały: charakterystyka poszczególnych epok, omówienie tekstów kultury z podstawy programowej 2023, scenariusze lekcji, sugestie metodyczne, karty pracy, rozkłady materiału, testy (zamknięte, zróżnicowane, …) oraz sprawdziany i kartkówki z modelami odpowiedzi, propozycje prac pisemnych (wypracowania wg standardów maturalnych), zadania przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

AUTORZY I TEKSTY

EGZAMIN POPRAWKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO

MATURA

  Jak pisać wypracowanie?

MOTYWY I SYMBOLE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - TESTY

PANEL LEKCYJNY

POLONISTA

Metodyka - pomysły na lekcje

Nauka o języku

Język uczniowski na wesoło

POLSZCZYZNA

ROZKŁADY EPOKAMI

SCENARIUSZE LEKCJI

Najnowsze!

Antygona Sofoklesa - projekt

Lekcje z Norwidem - Beethoven w tle

MOTYWY, SYMBOLE, TEMATY PROBLEMY

TESTY

NAJNOWSZE !

Z. Nałkowska Granica

G. Orwell Rok 1984

S. Wyspiański Wesele

ZADANIA EDUKACYJNE

NAJNOWSZY !

Reymont Chłopi - sytuacja seniorów


PRZESTRZEŃ SZKOŁY

Wychowawstwo - scenariusze lekcji

Zespół wychowawczy

Program wychowawczo-profilaktycznyNA POWAŻNIE I NA WESOŁO

Humor szkolny

Przemyślanki - rymowanki