Andrzej Stasiuk Opowieści galicyjskie

Wyróżniki stylu Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka

   :   Styl Andrzeja Stasiuka w jego Opowieściach galicyjskich jest połączeniem dość zaskakującym. Jego wyróżniki stanowią:
- obecność świadomości narratora autorskiego wyposażonego w sieć skojarzeń kulturowych (częsty motyw symbolu węża, odniesienia biblijne, romantyczny spirytualizm),
- nacechowanie świata przedstawionego odniesieniami do konkretnego czasu historycznego - początki kapitalizmu po upadku komunizmu w Polsce - stąd specyfika leksyki,
- cechy reportażu skupionego na opisie zachowań bohaterów, ale przeplatanego refleksjami narratora i ujęciami metaforycznymi (znaczący element obecności języka poetyckiego),

Lekcje ze Stasiukiem

Andrzej Stasiuk opowiadanie Miejsce z cyklu pt. Opowieści galicyjskie
Strona ANDRZEJ STASIUK