Wymagania na egzamin poprawkowy z języka polskiego po klasie trzeciej

Romantyzm

1. Charakterystyka romantyzmu i porównanie idei, wartości i koncepcji romantycznych z oświeceniowymi.
2. Rozumienie pojęć: gotycyzm, werteryzm, egzotyzm, ludowość, orientalizm, wallenrodyzm, mesjanizm, prometeizm, solidaryzm.
3. Interpretacja obrazów romantycznych (zamieszczonych w podręczniku).
4. Interpretacja wierszy Adama Mickiewicza (np. Oda do młodości, Romantyczność, Niepewność, Dobranoc).
5. Interpretacja wybranych sonetów z cyklu Sonetów krymskich (zamieszczonych w podręczniku).
6. Sylwetka Gustawa z IV części Dziadów Adama Mickiewicza (cechy miłości romantycznej).
7. Znajomość treści i problematyki III części Dziadów Adama Mickiewicza. Interpretacja plakatów teatralnych związanych z tym utworem. Sylwetki głównych bohaterów. Prometeizm i mesjanizm. Obraz martyrologii. Elementy symboliki i fantastyki w utworze i ich funkcje.
8. Interpretacja wybranych liryków lozańskich Adama Mickiewicza (zamieszczonych w podręczniku).
9. Znajomość problematyki Kordiana Juliusza Słowackiego.
10. Interpretacja wierszy Juliusza Słowackiego (Grób Agamemnona, Testament mój).

Część pisemna z języka polskiego po klasie pierwszej - przykład 01